Ajourført prospekt

Dato: 25. maj. 2018 kl. 12:50

Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje har den 25. maj ajourført foreningens prospekt.

De væsentligst ændringer i Prospektet er:

  • Som følge af brancheaftalen om forbedret ÅOP fremgår de indirekte handelsomkostninger nu sammen med ÅOP.
  • Ændringen i bestyrelsen, som blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, er gennemført prospektet.
  • Afdelingernes rammer for aktieinvesteringer er indsnævret. Den tidligere ramme på 10% til in-vestering i ”Andre kollektive investeringer” er erstattet af en ramme på 15% til investering i ”Al-ternative investeringer”.
  • Redaktionelle ændringer.

Du kan læse det seneste prospekt her

Tilbage