Forløb - generalforsamling

Dato: 23. mar. 2018 kl. 13:30

Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje den 22. marts 2018.

Beretningen og årsrapporten for 2017 for Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje blev godkendt på generalforsamlingen. De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af ge-neralforsamlingen.

Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
- Ingen forsalg fremsat.

Valg til bestyrelsen
Til foreningens bestyrelse blev Hans Lindum Møller genvalgt. Christian Anker Hansen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Svend Erik Kriby genopstillede ikke.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Lindum Møller som formand og Christian Anker Hansen som næstformand.

Valg af revisor
Ernst & Young blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Tilbage