Indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje

Dato: 26. feb. 2018 kl. 12:25

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje, torsdag den 22. marts 2018 kl. 13.15.

Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.
   
 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
  Ingen forslag fremsat fra investorer eller bestyrelsen.
   
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Beskrivelse af opstillede kandidater
   
 5. Valg af revisor.
   
 6. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskort bliver fremsendt mellem tre og seks dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden, fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Syd Fund Management A/S.

 

Aabenraa den 26. februar 2018

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje

Hans Lindum Møller
Formand

Tilbage