Prospektet er ajourført

Dato: 30. aug. 2019 kl. 12:25

Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje

De væsentligste ændringer i prospektet er følgende:

Der er tilføjet en tabel, som viser de historiske udbytter.

Det er oplyst, at 0,03 pct. point af forvaltningshonoraret fremover tilfalder Syd Fund Management A/S.
Størrelsen af det samlede forvaltningshonorar er uændret.

Formidlingshonoraret er reduceret i Private Banking Konservativ II afdelingerne.

Redaktionelle ændringer.

Se det ajourførste prospekt her

Prospektet er offentliggjort den 30. august 2019.

Tilbage