Om os

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver er bl.a.: at organisere foreningens virksomhed forsvarligt i forhold til lovgivning og vedtægter, at lave skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktiviteter og at godkende nye fonde. Bestyrelsen bliver valgt blandt investorerne på generalforsamlingen.

Fredsvalg til posten som investorrepræsentant i bestyrelsen i Syd Fund Management A/S

Bestyrelsen består af følgende 5 personer:

Direktør Hans Lindum Møller (formand)
Erhvervserfaring som advokat og dommerfuldmægtig. Har bestyrelseserfaring fra flere bestyrelser i såvel formandsrollen som menigt medlem. Ledelse og forretningserfaring fra bl.a. advokatvirksomhed. Kompetencer indenfor mødeledelse, strategi, forretningsudvikling, forandringsledelse og risikostyring.

Lektor Linda Sandris Larsen (næstformand)
Lektor, cand.scient.oecon., og ph.d. i finansiering. Hendes forskning koncentrerer sig især om den optimale sammensætning af individers finansielle formue. Har publiceret i internationale anerkendte tidsskrifter som Journal of Banking and Finance og Journal of Economic Dynamics and Control. Kompetencer indenfor investering, finansiering og regnskab.

Direktør Niels Therkelsen
Cand. merc. i international investering og finansiering. Har bestyrelseserfaring fra flere bestyrelser. Ledelse og forretningserfaring fra den private sektor med bl.a. virksomhedsovertagelse og fusionsstrategi. Kompetencer indenfor investering, finansiering og økonomiske analyser.
 

Advokat Jesper Aabenhus Rasmussen
Jesper Aabenhus Rasmussen er advokat og partner i advokatfirmaet Kromann Reumert. Han arbejder primært med virksomhedsoverdragelser (M&A), generel erhvervs- og selskabsret samt bestyrelsesarbejde i ejerledede/familieejede virksomheder og i danske fonde. Jesper har i over 20 år siddet i bestyrelsen i en række virksomheder, ofte som bestyrelsesformand, og han er for nylig indtrådt som formand for bestyrelsen i en række danske fonde

Direktør Svend Erik Kriby
Svend Erik Kriby har en lang erfaring i ledelse og forretningsudvikling af private virksomheder. Han har kompetencer indenfor risikostyring, målstyring, corporate governance samt salg og markedsføring. Derudover har han bestyrelseserfaring fra bestyrelser i forskellige brancher, og han har tidligere siddet i Sydinvests bestyrelse.