Om os

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver er bl.a.: at organisere foreningens virksomhed forsvarligt i forhold til lovgivning og vedtægter, at lave skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktiviteter og at godkende nye fonde. Bestyrelsen bliver valgt blandt investorerne på generalforsamlingen.

Fredsvalg til posten som investorrepræsentant i bestyrelsen i Syd Fund Management A/S

Bestyrelsen består af 3 personer:

Bestyrelsesformand Hans Lindum Møller
Jurist og erhvervserfaring som advokat og dommerfuldmægtig. Har bestyrelseserfaring fra flere bestyrelser i såvel formandsrollen som menigt medlem. Ledelse og forretningserfaring fra bl.a. advokatvirksomhed. Kompetencer indenfor mødeledelse, strategi, forretningsudvikling, forandringsledelse og risikostyring.
Valgperiode udløber: 2020

Linda Sandris Larsen:
Lektor, cand.scient.oecon., og ph.d. i finansiering. Hendes forskning koncentrerer sig især om den optimale sammensætning af individers finansielle formue. Har publiceret i internationale anerkendte tidsskrifter som Journal of Banking and Finance og Journal of Economic Dynamics and Control. Kompetencer indenfor investering, finansiering og regnskab.
 Valgperiode udløber: 2019

Niels Therkelsen:
Cand. merc. i international investering og finansiering. Har bestyrelseserfaring fra flere bestyrelser. Ledelse og forretningserfaring fra den private sektor med bl.a. virksomhedsovertagelse og fusionsstrategi. Kompetencer indenfor investering, finansiering og økonomiske analyser.
Valgperiode udløber: 2019