Om os

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver er bl.a.: at organisere foreningens virksomhed forsvarligt i forhold til lovgivning og vedtægter, at lave skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktiviteter og at godkende nye fonde. Bestyrelsen bliver valgt blandt investorerne på generalforsamlingen.

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Syd Fund Management A/S

Bestyrelsen består af 3 personer:

Bestyrelsesformand Hans Lindum Møller
Jurist og erhvervserfaring som advokat og dommerfuldmægtig. Har bestyrelseserfaring fra flere bestyrelser i såvel formandsrollen som menigt medlem. Ledelse og forretningserfaring fra bl.a. advokatvirksomhed. Kompetencer indenfor mødeledelse, strategi, forretningsudvikling, forandringsledelse og risikostyring.
Valgperiode udløber: 2020

Linda Sandris Larsen:
Lektor, cand.scient.oecon., og ph.d. i finansiering. Hendes forskning koncentrerer sig især om den optimale sammensætning af individers finansielle formue. Har publiceret i internationale anerkendte tidsskrifter som Journal of Banking and Finance og Journal of Economic Dynamics and Control. Kompetencer indenfor investering, finansiering og regnskab.
 Valgperiode udløber: 2019

Niels Therkelsen:
Cand. merc. i international investering og finansiering. Har bestyrelseserfaring fra flere bestyrelser. Ledelse og forretningserfaring fra den private sektor med bl.a. virksomhedsovertagelse og fusionsstrategi. Kompetencer indenfor investering, finansiering og økonomiske analyser.
Valgperiode udløber: 2019