Om os

Samfundsansvar og ansvarlige investeringer

Sydinvest Portefølje udøver sit samfundsansvar primært gennem måden, hvorpå vi forvalter formuen i de forskellige fonde. I tilrettelæggelsen af forvaltningen af formuen i fondene lægger vi vægt på, at de lever op til FNs principper vedrørende ansvarlige investeringer – UNPRI. Det indebærer bl.a.

  • at områder vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, som internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), indgår i investeringsbeslutningerne
  • at vi anvender en engagementstilgang i relation til påvirkning af de selskaber, som vi investerer i, der ikke til fulde lever op til vores forventninger i relation til ESG.

 


Aktivt ejerskab & Ordreudførelsespolitik

Du kan læse mere på sydinvest.dk under Etik.