Om os

Fondene handles ikke på en børs (reguleret marked), og du skal derfor kontakte din rådgiver i Sydbank, hvis du ønsker at købe eller sælge beviser i foreningens fonde. De seneste priser kan du se her på siden under Kurser.

Hver fond i Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje har sin egen investeringsstrategi og risikoprofil. Fondene er yderligere opdelt i andelsklasser. Investeringsstrategien og risikoprofilen er ens for andelsklasserne i den enkelte fond. Det, der adskiller andelsklasserne i den enkelte afdeling, er omkostningerne i andelsklassen.

Yderligere information om fondene herunder uddybende oplysninger om afdelingens investeringspolitik og risikoprofil fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, Danmark. Du finder også prospekt og vedtægter for foreningen under menupunktet "Materiale".

Du kan ikke frit bytte dine beviser i en fond til beviser i andre fonde under Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje.

Investeringsforvaltningsselskab
Syd Fund Management A/S
Peberlyk 4, 6200 Aabenraa
CVR-nr. 21 27 40 03
Finanstilsynet FT-nr. 17.103

Selskabet ejes af Sydbank A/S, som endvidere er depotselskab for foreningen. Investeringsforvaltningsselskabets direktion udgøres af adm. direktør Steffen Ussing.

Fondene har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab kontrollerer og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens fonde. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Som honorar for ydelserne betaler hver andelsklasse i en afdeling et depotgebyr med baggrund i arten af værdipapirer. Depotgebyret er ens for de enkelte andelsklasser i én fond. Depotgebyret beregnes af andelsklassen gennemsnitlige formue. Sydbank A/S ejer 100 pct. af aktierne i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Syd Fund Management A/S.

Ordreudførelsespolitik
Denne finder du her

Lønpolitik
Denne finder du her

Ledelseslønninger
Læs mere her